In Between – 2014

Through repainting one of my paintings which I have a nostalgic connection to; I am, as the subject/object, trying to paint myself back through the years that have gone. Through recreating the painting, I am retelling my story with the loss in details which the time offers.

 

 

 

 

Genom att måla om en av mina målningar som jag har en nostalgisk koppling till, försöker jag som subjektet/objektet att måla mig tillbaka genom åren som har gått. Genom att återskapa målningen, återberättar jag min historia, med den förlust i detaljer tiden bjuder oss. 

Oil painting